Day: March 4, 2019

bia 05 e1552380048237

31 High-scoring Formulas to answer the IELTS Speaking Questions

Giới thiệu chung về cuốn sách 31 High-scoring Formulas to answer the IELTS Speaking Questions được biên soạn bởi bộ ba tác giả Johnathan, Adrian, và Oliver. Cuốn sách giúp thí sinh IELTS giải quyết vấn đề “not knowing what to say” (không biết nói gì) và “not knowing how to say it” (không biết …

31 High-scoring Formulas to answer the IELTS Speaking QuestionsRead More »

Scroll to Top