Day: April 16, 2019

4872367. UY630 SR1200630

Giới thiệu sách: PHRASAL VERB ORGANIZER

1. Giới thiệu chung về sách Tác giả quyển sách: John Flower, là giáo viên tại  trường ngôn ngữ Eurocentre Bournemouth nơi ông làm việc trong nhiều năm liền. Ông có nhiều kinh nghiệm dạy các lớp học Cambridge nơi Phrasal Verbs là một vấn đề vô cùng quan trọng. Ông cũng là tác giả …

Giới thiệu sách: PHRASAL VERB ORGANIZERRead More »

Scroll to Top