Day: June 28, 2019

Visual – Writing about Graphs, Tables and diagrams

Bạn đang học IELTS Writing task 1 nhưng cứ nhìn thấy 1 biều đồ, 1 dạng miêu tả bản đồ mới là đã thấy mông lung và không có hướng giải quyết? Hôm nay WISE ENGLISH sẽ giới thiệu 1 cuốn sách cực kỳ hữu ích và đặc thù riêng cho phần Writing task 1, …

Visual – Writing about Graphs, Tables and diagramsRead More »

Scroll to Top