Day: August 28, 2019

IS RELATIONSHIP@100x 80

WISE gửi tặng bạn chủ đề "RELATIONSHIP" trong IELTS SPEAKING – Part 1

“Relationship” là một chủ đề thường xuyên xuất hiện nhất trong kì thi IELTS, đặc biệt là trong phần thi IELTS Speaking. Có bao giờ bạn cảm thấy khó khăn để nói về các mối quan hệ như tình yêu, tình bạn, gia đình. Trong bài viết ngày hôm nay, WISE chia sẻ và hướng …

WISE gửi tặng bạn chủ đề "RELATIONSHIP" trong IELTS SPEAKING – Part 1Read More »

IS TECH@100x 80

WISE gửi tặng bạn chủ đề "TECHNOLOGY" trong IELTS SPEAKING – Part 1

Chủ đề “Technology” thường xuyên xuất hiện trong IELTS Speaking và cả các phần thi khác. Giả sử bạn được yêu cầu nói về một sản phẩm công nghệ bạn yêu thích, hay ảnh hưởng tới bạn… bạn cần có vốn từ về chủ đề này cũng như thể hiện khả năng vốn từ sâu …

WISE gửi tặng bạn chủ đề "TECHNOLOGY" trong IELTS SPEAKING – Part 1Read More »

Scroll to Top