Day: May 8, 2020

6

NHỮNG ĐIỂM NGỮ PHÁP GIÚP ĂN ĐIỂM TRONG WRITING TASK 2 – TOPIC: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Trong IELTS nói chung và đặc biệt trong IELTS Writing nói riêng, việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp sao cho đa dạng và chính xác luôn là một trong những vấn đề đau đầu nhất của các sĩ tử. Viết câu sao cho không bị lặp từ, số câu ghép, câu phức nhiều …

NHỮNG ĐIỂM NGỮ PHÁP GIÚP ĂN ĐIỂM TRONG WRITING TASK 2 – TOPIC: MỆNH ĐỀ QUAN HỆRead More »

Scroll to Top