Day: August 12, 2020

IELTS tự học

IELTS Reading Unit 9 – Categorization Questions

I. Categorization Question là gì? Dạng đề cho buổi học ngày hôm nay đó chính là Categorization Questions – hay dịch nôm na chính là, dạng đề phân loại. Ở dạng đề Categorization Questions, các bạn thí sinh sẽ được cho 2 list: list thứ nhất, a list of information needed to classify. Ví dụ …

IELTS Reading Unit 9 – Categorization QuestionsRead More »

Trung tâm học tiếng anh

IELTS Reading Unit 8 – Chiến Lược Chinh Phục Dạng Bài List Selection “Ẵm” Trọn Điểm

Chỉ cần nghe tới LIST trong IELTS Reading là các bạn sẽ tưởng tượng ngay đến một danh sách dài như tờ sớ phải không nào? Nhưng sự thật có phải như vậy? List Selection có đáng sợ hay không? Hãy cùng WISE ENGLISH tìm hiểu ngay bí kiếp chinh phục List Selection dễ như …

IELTS Reading Unit 8 – Chiến Lược Chinh Phục Dạng Bài List Selection “Ẵm” Trọn ĐiểmRead More »

Học Ielts cùng WISE ENGLISH

IELTS Reading Unit 7- List Selection

I. List Selection trong IELTS Reading là gì? Dạng chọn từ list (list selection) là một phiên bản đặc biệt của dạng trắc nghiệm (multiple choice question). Trong dạng bài List Selection Questions, đề bài sẽ cho một list gồm những statements (thường là trên 5 statements), một số statements sẽ paraphrase or summarise – …

IELTS Reading Unit 7- List SelectionRead More »

Chia sẽ tip làm bài ielts reading hay

IELTS Reading Unit 5 – True, False, Not Given and Yes, No, Not Given

True/False and Yes/No/ Not Given – Một dạng đề thường gây ra khá nhiều khó khăn cho các bạn thí sinh trong bài thi IELTS Reading. Tuy nhiên, trên thực tế dạng bài này lại là một trong những dạng dễ nhất trong Reading nếu như các bạn năm bắt được, bí kíp làm bài. …

IELTS Reading Unit 5 – True, False, Not Given and Yes, No, Not GivenRead More »

tu-hoc-ielts-reading

IELTS Reading Unit 4 – Matching Sentence Endings (p3)

IELTS Reading – Cuối cùng thì cũng đã có thể đi đến dạng bài cuối cùng: Matching Sentence Endings I. Matching Sentence Endings là gì? Dạng bài Matching Sentence Endings gồm 2 lists, một list là incomplete sentences (câu chưa hoàn chỉnh), list còn lại là possible sentence endings ( các kết thúc câu) và …

IELTS Reading Unit 4 – Matching Sentence Endings (p3)Read More »

tu-hoc-ielts-reading

IELTS Reading Unit 4 – Matching Paragraph Information (p2)

Quay trở lại với dạng đề Matching Questions trong IELTS Reading, chúng ta tiếp tục xử lí 2 dạng bài còn lại đó chính là Matching Paragraph Information Questions Matching Sentence Endings I. Matching Paragraph Information Questions là gì? Dạng thứ 2: Matching Paragraph Information Questions. Dạng này các bạn được yêu cầu phải match …

IELTS Reading Unit 4 – Matching Paragraph Information (p2)Read More »

IELTS

IELTS Reading Unit 4 – Matching Heading Questions

I. Matching questions là dạng câu hỏi gì? Dạng đề của IELTS Reading lần này chính là– MATCHING QUESTIONS – 1 trong những dạng khoai nhất,  dễ mất điểm nhất. bởi vì các bạn phải thật sự hiểu rõ các đoạn văn, trong khi các đoạn văn rất dài và nhiều từ vựng khó. Match- …

IELTS Reading Unit 4 – Matching Heading QuestionsRead More »

Scroll to Top