Lịch khai giảng

lich-khai-giang-thang-8

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07- 08/2020 – HÀM NGHI

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07-08/2020 Cơ sở: 146 Hàm Nghi, Đà Nẵng Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Cơ sở Đăng ký học PRONUNCIATION Pronun-151-HN Thứ 7 – CN 7:30 – 9:00 PM (2:00 – 3:30 PM) 8:00 – 9:30 AM W1/Aug Hàm Nghi Đăng ký ELEMENTARY E147-HN Thứ 2-4-6 …

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07- 08/2020 – HÀM NGHIRead More »

lich khai giang thang 5

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2020 – HOÀNG DIỆU

Lịch học tháng 05/2020 – Hoàng Diệu Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Cơ sở Đăng ký học PRONUNCIATION Pronun-133-HN Thứ 7 – CN 2:00 – 3:30 PM 8:00 – 9:30AM W2 May Hàm Nghi Đăng ký ELEMENTARY E48-HD Thứ 2-4-6 7:45-9:15PM W2 May Hoàng Diệu Đăng ký E111-HN Thứ …

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2020 – HOÀNG DIỆURead More »

lich khai giang thang 5

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2020 – HÀM NGHI

Lịch học tháng 05/2020 Hàm Nghi Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Cơ sở Đăng ký học PRONUNCIATION Pronun-133-HN Thứ 7 – CN 2:00 – 3:30 PM 8:00 – 9:30AM W2 May Hàm Nghi Đăng ký ELEMENTARY E48-HD Thứ 2-4-6 7:45-9:15PM W2 May Hoàng Diệu Đăng ký E111-HN Thứ 3-5-7 …

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2020 – HÀM NGHIRead More »

lich khai giang thang 2

LỊCH KHAI GIẢNG WISE KIDS & TEENS THÁNG 02/2020 HOÀNG DIỆU

Cơ sở : 514 Hoàng Diệu, Đà Nẵng Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Cơ sở Đăng ký học Starters A1-01-HD Thứ 7-CN 8:00 – 9:30 AM W3 Feb Hoàng Diệu Đăng ký Movers AP1-02-HD Thứ 7-CN 2:30 – 4:00 PM W3 Feb Hoàng Diệu Đăng ký Flyers AG1-03-HD Thứ …

LỊCH KHAI GIẢNG WISE KIDS & TEENS THÁNG 02/2020 HOÀNG DIỆURead More »

Scroll to Top