COLIN WILLOUGHBY

COLIN WILLOUGHBY

Quốc tịch: Mỹ
Bằng cấp quốc tế:
– Cử nhân đại học Chico, California.
– Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế TEFL/TESOL.
– Chứng chỉ SAT.
Kinh nghiệm giảng dạy của thầy:
– Trước khi đến với WISE Thầy thuộc đội ngũ giáo viên nòng cốt tại trung tâm Anh ngữ SEA (Scot English Australia), Việt Nam (6/2018 đến 4/2019).
– Ngoài ra thầy còn có 1 năm giảng dạy tại Trường trung học phổ thông tam ngữ nổi tiếng Dongducheon, Hàn Quốc (3/2017 đến 2-2018).
Kinh nghiệm chuyên môn trước đây của thầy:
– Làm việc tại cơ quan tài năng xuyên lục địa (Coast to Coast Talent Agency) tại Holywood, California.
– Thầy có 3 tháng hỗ trợ điều hành dự án kiêm tiếp tân: Floater Assistant, tại Beverly Hills, California (8/2012 đến 1/2013).
– Quản lí và tuyển dụng tài năng trẻ trong RPM Talent Group, Burbank, California (1/2013 đến 11/2013). Bộ phận quản lí tài năng của Television and Digital Commercial Talent Agent,một trong những cơ quan thương mại lớn nhất thế giới, làm việc với người nổi tiếng, diễn viên và những người có sức ảnh hưởng tại California (11/2013 đến 4/2016).
Colin Willoughby được các chuyên môn đánh giá rằng:
– Có chương trình dạy cũng như tương tác với học viên hiệu quả, tác phòng làm việc nghiêm túc nhưng cũng không kém phần hòa đồng thân thiện. Bên cạnh đó thầy còn nhiệt tình tham gia và hỗ trợ trong nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau như Coffe Talk, Rung chuông Vàng,… Thầy có tổ chức tốt và rất biết cách truyền cảm hứng cho học sinh của mình.

Colin

HÌNH ẢNH LỚP HỌC CỦA THẦY

Cảm Nhận Của Học Viên