REINHARD WAFFENSCHMIDT (HARDY)

REINHARD WAFFENSCHMIDT (HARDY)

Quốc tịch: GERMAN
Bằng cấp:

  • Teaching Diploma for Upper Secondary Education University of Zurich, Switzerland. Subject: English and History (Bằng dạy học cho học sinh cấp ba, môn học: Tiếng Anh và Lịch Sử)
  • Master of Arts, University of Zurich, Switzerland. (Bằng Thạc sĩ Khoa học Xã hội trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ)
  • Bachelor of Arts, University of Zurich, Switzerland. (Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ)

Kinh nghiệm giảng dạy:
Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Zurich, Switzerland chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh, đến nay thầy đã có gần 5 năm kinh nghiệm giảng dạy chuyên nghiệp, đặc biệt là giảng giạy cho các học viên lớn (14+), muốn tìm hiểu chuyên sâu về tiếng Anh. Thầy đặc biệt đã có hơn 2 năm kinh nghiệp dạy IELTS với kiến thức chuyên ngành lớn, giọng phát âm chuẩn, kỹ năng sư phạm tốt. Thầy còn có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở vài nước trên Thế giới, trong đó có Thụy Sĩ, Nhật Bản, Việt Nam…

  • Dạy tiếng Anh doanh nghiệp cho người trưởng thành ở Berlitz, Tokyo, Nhật Bản.
  • Dạy IELTS tại Trung tâm Anh ngữ Yola, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 8 đến lớp 11 tại trường Trung học Đức Trí, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Dạy tiếng Anh cho học sinh từ 13-18 tuổi tại Winturthur, Switzerland.
  • Dạy Lịch Sử (bằng tiếng Anh) cho học sinh từ 13-19 tuổi tại Munchenstein, Switzerland.
hệ thống trung tâm anh ngữ đà nẵng

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN