UNIT 6 – HỌC IELTS SPEAKING VỚI DẠNG ĐỀ OBJECT MONOLOGUE STAGES 2

IELTS Speaking Lesson 4 : OBJECT MONOLOGUE (STAGES 2)

I. Mục tiêu

Lesson này sẽ giúp các bạn nắm vững cách mô tả 1 vật (Object) để trả lời cho phần câu hỏi thứ 2 (Part 2) của bài thi IELTS Speaking.

II. Khái quát chung

Tiếp theo Lesson 4, bài học này được thiết kế với các hướng dẫn giúp thí sinh từng bước nắm được cách trả lời cho dạng câu hỏi này.

III. Cách diễn đạt câu trả lời

1) Answer Order: Tại Lesson này, Stage 2 sẽ được hướng dẫn chi tiết

 • Stage 1: Say what it is and why you have it
 • Stage 2: Say what its purpose is
 • Stage 3: Evaluate the object
 • Stage 4: Say why it is important and how you feel about it

2) Model Sample

Học tiếng Anh IELTS

3) STAGE 2 : Say what its purpose is 

a) Ngôn ngữ sử dụng:

 • Use passive voice for application and creation correctly- Sử dụng thể bị động để mô tả về các tính năng và ứng dụng
 • Use expressions for uses accurately- sử dụng các cụm từ mô tả tính năng
 • Use phrases for first / last time correctly- sử dụng cụm từ for first/last time chuẩn xác

b) Native speaker words: Các từ/cụm từ hay để mô tả tính năng Object

 • Spontanious: in a way that is not planned but done because you suddenly want to do it
 • Crystal-clear: completely clear
 • Capture (photo/image): take a picture
 • Can’t help: not be able to control or to stop something
 • On a daily basis: everyday

c) Model Answer:

Tips hay chia sẻ kiến thức IELTS Speaking

d) Language Steps:

 • Language Step 1: Sử dụng câu bị động

“The smartphone has been used for various purposes”

“Not only is it used for composing documents with faster writing and editing but also for more efficient and detailed note taking”

Khi mô tả về chức năng của Object, sử dụng câu bị động thay thế cho câu chủ động nhằm chứng tỏ khả năng ứng dụng ngữ pháp linh hoạt của thí sinh.

 • Language Step 2: Mô tả công dụng của Object

Các cấu trúc hay để mô tả công dụng của Object

Tips hay chia sẻ kiến thức IELTS Speaking

Tự học IELTS

 • Language Step3: Cụm từ mô tả The first/last time

Để mô tả về Object, chúng ta nên nêu ra cảm nhận khi lần đầu/lần cuối sử dụng Object. Các cấu trúc câu thường được sử dụng hiệu quả như là:

IELTS SPEAKING

Các bạn luyện tập thêm ở đây nhé. Remember “Practice makes perfect”!!!

1) Describe a piece of art that you have seen

You should say

 • When/Where you saw it
 • What it looked like

2) Decribe a piece of equipment that you use everyday

You should say

 • What the piece of equipment is
 • What you use it for

Chúc các bạn học tốt!!! Thường xuyên theo dõi fanpage để luôn nhận được cập nhật thú vị và bổ ích nhất từ WISE ENGLISH nhé: www.facebook.com/wiseenglish.vn

Tham khảo thêm:

LIÊN HỆ TƯ VẤN