UNIT 5 – HỌC IELTS SPEAKING VỚI DẠNG ĐỀ OBJECT MONOLOGUE STAGES 1

 

IELTS SPEAKING PART 2 Unit 4 – 1: OBJECT MONOLOGUE (STAGES 1)

I. Mục tiêu

Lesson này sẽ giúp các bạn nắm vững cách mô tả 1 vật (Object) để trả lời cho phần câu hỏi thứ 2 (Part 2) của bài thi IELTS Speaking.

Câu hỏi có thể dưới dạng:

 • Talk about something you’d like to buy
 • Talk about something you made by yourself
 • Talk about an invention you know and like.

II. Khái quát chung

Rất nhiều dạng câu hỏi trong Part 2 IELTS Speaking hỏi về 1 vật mà bạn sở hữu như: thiết bị điện tử, quần áo, món quà hoặc xe cộ. Bài học này được thiết kế với các hướng dẫn giúp thí sinh từng bước nắm được cách trả lời cho dạng câu hỏi này

III. Cách diễn đạt câu trả lời

1. Answer Order:

Câu trả lời cho phần IELTS Speaking Part 2 liên quan đến Object cần bao quát được 4 phân đoạn (Stage) chính sau. Tại Lesson này, Stage 1 sẽ được hướng dẫn chi tiết.

 • Stage 1: Say what it is and why you have it
 • Stage 2: Say what its purpose is
 • Stage 3: Evaluate the object
 • Stage 4: Say why it is important and how you feel about it

2.  Model Sample:

trung tâm tiếng Anh WISE ENGLISH

3. Stage 1: Trả lời câu hỏi “What it is” & “Why you have it”

Ngôn ngữ sử dụng:

 • Use adjectives of the appearance correctly – Sử dụng tính từ 1 cách đa dạng để miêu tả vẻ ngoài của Object
 • Use past simple and past continuous to say how you know about the object correctly – Sử dụng Thì Quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn để diễn đạt về Object
 • Use indirect object to explain possession accurately – Sử dụng cấu trúc câu gián tiếp để diễn đạt mong muốn sở hữu Object

Native Speaker Words:

Các từ / cụm từ bên ngoài mô tả của Object phổ biến một cách tự nhiên

 • Lastest released product: new product  that is landed and introduced to the market
 • Elated: extremely happy and excited, often because something has happened or been achieved 
 • Eye-catching: very attractive or noticeable 
 • Sleek: smooth, shinny & a bit sexy
 • High resolution of display: high-quality screen solution

Model Answer:

Kỹ năng làm bài ielts speaking

Language Steps:

Language Step 1: Adjective of Appearance

Ở bước đầu tiên, sau khi giới thiệu đấy là Vật gì, ta cần mô tả về vẻ ngoài của vật đấy bằng cách sử dụng các tính từ. 

Các tính từ thường để mô tả về: opinion (attractive, adorable,..), size (big, small, pocket-sized,..), physical quality (thin, rough,…), age (outdated, updated, …), shape (round, square,…), colour (yellow, pink,…), origin (Turkey, Chinese,..), material (leather, metal,…).

Language Step 2: Use Past Simple & Past Continuous to say How you know about the Object

“.. it was the present from my dad on the occasion of my last 16th birthday.. I was absolutely elated when I first saw it…”

Sau khi mô tả về vẻ ngoài của Object, tiếp theo chúng ta cần thông tin vì sao ta có được Object. Sử dụng thì Past Simple và Past continuous là những cách hữu hiệu để diễn đạt ý này.

Example:

 • My parents bought me a laptop last week when I passed the entrance exam with flying color.
 • While I was shopping with my mom, I saw an extremely beautiful long pink dress.
 • Language Step 3: Indirect Object to explain possession

Để mô tả sở hữu Object, thì viện dẫn cú pháp Indirect Object là một cách nói hay mà thí sinh có thể sử dụng.

Dưới đây là các cú pháp tiêu biểu của Indirect Object

Kiến thức IELTS SPEAKING

Các bạn luyện tập thêm ở đây nhé. Remember “Practice makes perfect”!!!

Học tiếng Anh IELTS tại trung tâm

Chúc các bạn học tốt!!! Thường xuyên theo dõi fanpage để luôn nhận được cập nhật thú vị và bổ ích nhất từ WISE ENGLISH nhé: www.facebook.com/wiseenglish.vn

Tham khảo thêm một số bài viết về IELTS Writing: 

LIÊN HỆ TƯ VẤN