Nhằm giúp các bạn đạt kết quả cao hơn trong kì thi IELTS, WISE English đã tổng hợp lại các đề thi IELTS SPEAKING 2019 tại BC và IDP. Đây là đề thi từ những kỳ thi thật nên các bạn hãy dành thời gian để nghiền ngẫm cũng như giải quyết chúng thì đến khi thi thì phần thi IELTS SPEAKING không còn nhiều khó khăn nữa.
 1. Describe a good law in your country.
You should say:
 •  What is the law
 •  How you came to know about this law
 •  Whom does it affect
 •  Why is it good
 1. Describe a book you have read recently
You should say:
 •  What kind of book it is
 •  What it is about
 •  What sort of people would you enjoy
 •  And explain why you like it
 1. Talk about a time when you had a problem with a piece of equipment
You should say:
 •  What equipment it was
 •  What problem you had
 •  When you had this problem
 •  And explain what you did about this problem
 1. Describe a city/country where you would like to live and work.
You should say:
 •  What city it is
 •  Where it is located
 •  Why you like it
 1. Describe a situation when you didn’t have enough time.
You should say:
 •  When it was
 •  What you tried to do or finish
 •  Where you were
 •  And explain why you didn’t have enough time
 1. Describe a person who you wanted to be like when you were a child.
You should say:
 •  Who is he/she
 •  How do you know him/her
 •  Why do you want to be like them
 1. Describe a beautiful city
 You should say:
 •  Where and what it is
 •  How you travelled there
 •  What can you do there
 •  And explain whether or not you will visit this place again
 1. Talk about a beautiful/ handsome person you met.
You should say:
 •  Who is he/she
 •  How you know him/her
 •  What you know about him/her
 •  And explain why you think he/she is beautiful or handsome.
 1. Describe a game that you played when you were a child.
You should say:
 •  What was the game
 •  When did you play it
 •  Who did you play with
 •  How you felt about it
 1. Describe a skill that you have learnt for a long time.
You should say:
 •  What it is
 •  Where you can learn it
 •  How to learn it
 •  And how long it takes to learn it
Download bản full: Tại đây

LIÊN HỆ TƯ VẤN