IELTS WRITING – CÁCH VIẾT BODY VỚI BIỂU ĐỒ SO SÁNH – QUY TRÌNH – BẢN ĐỒ

Có rất nhiều bạn “sợ” viết biểu đồ dạng Comparative Graphs (biểu đồ so sánh), Processes (quy trình) và Maps (bản đồ). Bài viết hôm nay của WISE sẽ giúp bạn đập tan những lo sợ khi viết phần thân bài cho các loại biểu đồ này.

I. Comparative Graphs

1) Comparative graphs là gì?

Comparative graphs hay static charts là biểu đồ không thay đổi theo thời gian hoặc có một mốc thời gian cố định. 

Vì vậy, đặc điểm chính của những biểu đồ này là các dữ liệu lớn nhất và nhỏ nhất cùng với những điểm tương đồng

2) Một số từ vựng và cấu trúc hữu ích

 • Cấu trúc so sánh hơn
 • Cấu trúc so sánh nhất
 • Cấu trúc so sánh bằng
 • “double” và “twice as much as”
 • Cụm từ diễn tả những khác biệt lớn hơn hay nhỏ hơn

Ví dụ:       A is/was nowhere near as + Adjective + as + B

                  A is/was almost as + Adjective + as + B

                  A is/was not quite as + Adjective + as + B

                  A is/was not nearly + Adjective + as + B

 • Mô tả phần trăm

cach hoc ielts viết tiếng anh khôn ngoan 

>> Xem thêm một số bài khác tại đây: Chiến lược làm bài IELTS

3) Cách lựa chọn thông tin mô tả

PIE CHARTS

Cùng học IELTS

 • Lựa chọn thông tin

Cùng học IELTS

 • BODY:

As illustrated, most of the expenditures in Japan were made on goods and other services, comprising 29% of the total expenditures compared to Malaysia, which only spent 26%. Food came as second priority for both countries with 24% and 27% of total household costs respectively. Housing in Japan is placed as the third priority with an average of 21% expenditure in comparison to Malaysia, which placed its housing as its major expenditure. Furthermore, money spent for transportation fall as the fourth priority with an average of 20% in Japan and 10% in Malaysia. Lastly, Health care was observed to be the least priority for both countries comprising 6% and 3% of the total expenditures.

TABLES

Tự học IELTS

 • Lựa chọn thông tin:

Ielts học cùng

 • BODY: To illustrate, an average English adults spent over one-fourth of the income on food in 2005 while their spending on music and videos were quite low, only 4% and 2% respectively. Interestingly, men spent 21% of their earning on electronic gadgets, which was exactly triple that of women. However, women spent more on food and slightly higher on music. But their expenditure on videos was almost insignificant compared to their income.

II. Maps

1) Một số từ vựng hữu ích

 • Mô tả nơi chốn, địa điểm

Tự học IELTS

 • Mô tả thay đổi

Học IELTS 5

2) Cách lựa chọn thông tin mô tả

Trung tâm WISE ENGLISH

Khi mô tả bản đồ, chúng ta nên chia bản đồ thành các phần khác nhau (ví dụ như phía Bắc và phía Nam, ở giữa) và tìm ra điểm nổi bật nhất ở mỗi phần.

 • BODY: A number of trees occupied the northern and southern parts. In the central part of the island, two separate accommodation areas were then built, consisting of simple huts arranged around a circular footpath. A reception area and restaurant were located in the centre of these two areas. Another footpath was constructed, leading to the beach on the western edge of the island and an area there for tourists to swim.

III. Processes 

1) Một số từ vựng hữu ích

Tự học IELTS 7

2) Cách lựa chọn thông tin mô tả

đơn vị viết

Viết đơn vị 5

 • BODY: The first step in the product manufacturing is planning and designing according to the needs. Then, the manufacturer starts to put the materials into action by consuming the required substances and energy resources, which lead to the third phase – production. It is clearly seen that these two steps have a direct impact on the environment. After that, the product undergoes packaging and distribution to shops and markets. Then, the product is sold to the consumers. Noting that packaging and sales might include adding covers on the product and using bags for selling it, which surely have a negative effect on the environment. Furthermore, after being consumed the customers, the product will reach two possible destinations, disposing or recycling. Of course, disposing of the product makes it a burden to the environment while recycling it reduces the amount of the materials required for production. Finally, feedback is collected to help the designers in their upcoming plans.

IV. Bài tập

Viết các đoạn nội dung cho các nhiệm vụ sau:

Cùng học IELTS

ielts học

Cùng học IELTS Cùng học IELTS

Các bạn hãy luyện tập chỉ để chỉnh sửa kỹ năng của mình nhé!

Hy vọng bài viết đã giúp các bạn giải đáp những thắc mắc liên quan đến cách viết BODY cho biểu đồ So sánh đồ thị, Bản đồ, Quy trình trong bài thi IELTS Writing Task 1.

Chúc các bạn học tốt !!! Thường xuyên theo dõi fanpage để luôn được cập nhật thú vị và bổ sung từ WISE ENGLISH nhé: www.facebook.com/wiseenglish.vn

LIÊN HỆ TƯ VẤN