IELTS Writing Unit 3 -HỌC IELTS WRITING TASK 1 OVERVIEW

Overview được xem là phần quan trọng nhất trong bài viết IELTS Writing Task 1, cùng WISE tìm hiểu lý do tại sao nó lại quan trọng đến vậy và làm sao để viết một Overview chuẩn nhé!

I. IELTS Writing – Overview là gì?

Overview là một đoạn tóm tắt ngắn (short summary) những đặc điểm nổi bật trong biểu đồ và Overview không có các thông tin chi tiết về biểu đồ.

Overview thường có độ dài từ 2-3 câu và trình bày ngay bên dưới phần INTRODUCTION.

Tại sao cần có Overview?

Đây là phần không thể thiếu vì nó cung cấp cho người đọc những thông tin quan trọng nhất của một biểu đồ, giúp người đọc hiểu được cơ bản những xu hướng, đặc điểm chính của biểu đồ.

Nếu không có phần Overview, bài viết chỉ đạt band điểm dưới 5.0.

II. Một số cụm từ hay để mở đầu cho phần Overview như sau

Tự học ielts writing

Ví dụ: As can be seen from the graph, the consumption of fish and chips declined over the period, whereas the amount of pizza and hamburgers that were eaten increased.

>> Tham khảo chương trình học IELTS: https://wiseenglish.vn/cac-khoa-hoc/luyen-thi-ielts/

III. Cách viết Overview

Có 2 kiểu biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 là : biểu đồ biến thiên theo thời gian và biểu đồ không biến thiên. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu cách viết cho từng loại biểu đồ.

BIỂU ĐỒ BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN (DYNAMIC CHARTS/ DIAGRAMS WITH TIME PERIOD)

1. Line graph (biểu đồ đường)

a) Double – line graph (Biểu đồ đường đôi)

writing unit 2

Lựa chọn thông tin

 • What is the general trend in the graph? (xu hướng chung của biểu đồ là gì?

Luyện thi ielts

 • Which category registers the highest (or lowest) point? (Điểm cao nhất (hoặc thấp nhất) thuộc về loại nào?

Điểm cao nhất: Pop Parade (at $ 160,000)

 • Are there any comparisons that can be made between those categories?

(Có những dữ liệu nào có thể so sánh với nhau hay không?

 • THE OVERVIEW: It is clear that both music sites experienced a significant increase in terms of the number of visitors towards the end of the period. It is also noticeable that more people used Pop Parade than Music Choice throughout most of the period.

Exercises

Học ielts writing 11

 • Lựa chọn thông tin
  • What is the general trend in the graph?
  • Which category registers the highest (or lowest) point?
  • Are there any comparisons that can be made between those categories?
 • The overview:

 b) Multiple-line graph (Biểu đồ nhiều đường)

Học ielts writing

 • Lựa chọn thông tin
  • What is the general trend in the graph

Canada and European Community: an upward trend and fluctuation.

Australia: a downward trend

General trend: There was a decline in the wheat export in Australia whereas the export in Canada and European countries went up with some fluctuations.

 • Are there any comparisons that can be made between those categories?

Nhìn vào biểu đồ có thể thấy Canada có đường kẻ cao hơn so với hai nước còn lại trong khoảng thời gian đề bài cho, đặc biệt là từ 1985 đến 1988.

So sánh: It is clear that the amount of wheat export from Canada was by far most important between 1985 to a middle of 1988.

 • THE OVERVIEW: Generally, there was a decline in the wheat export in Australia whereas the export in Canada and European countries went up with some fluctuations. It is noticeable that the amount of wheat export from Canada was by far most important between 1985 to a middle of 1988.

Exercises

=> Lựa chọn thông tin

 • What is the general trend in the graph?
 • Are there any comparisons that can be made between those categories?
 • The overview:

1.2 Bar chart (Biểu đồ cột)

1.3 Pie chart (Biểu đồ tròn)

1.4 Table (Bảng)

=>> Thực hiện tương tự như dạng biểu đồ đường (line graph).

BIỂU ĐỒ KHÔNG BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN (DIAGRAMS WITHOUT TIME PERIOD)

1.5 Pie charts (without time period)

Luyện Thi IELTS

=> Lựa chọn thông tin

 • Which categories have the highest data in general over the time period? (Trong khoảng thời gian đề bài cho, dữ liệu nào chiếm phần cao nhất?

Có thể thấy trong bài này, “Food” và “Housing” là hai phần lớn nhất.

The highest data: Overall, as can be seen, spending money on food and housing accounted for the largest proportions of expenses in both countries.

 • What is the most noticeable difference presented between two pie charts? (Try to make the comparison) (Khác biệt lớn nhất giữa hai biểu đồ tròn là gì?) Health Care” và “Transport” ở biểu đồ đầu tiên gấp đôi biểu đồ thứ hai.

          The most noticeable difference: Japanese expenditure on transport and health care was twice as expensive as the figure for Malaysia.

 • OVERVIEW: Overall, as can be seen, spending on food and housing accounted for the largest proportions of expenses in both countries. Another visible trend is that Japanese expenditure on transport and health care was twice as expensive as Malaysia.

Exercises

IELTS WRITING

 • Select the information:
  • Which categories have the highest data in general over the time period?
  • What is the most noticeable difference presented between the three pie charts? (Try to make the comparison)
 • The Overview:

1.6 Table (without time period)

Table ielts writing

 • Lựa chọn thông tin
 • Which are the largest figures?

Nhìn vào bảng ta thấy Food/Drinks/Tobacco chiếm tỉ lệ lớn nhất ở cả 5 quốc gia.

The largest proportion of consumer spending in each country went on food, drinks and tobacco.

 • Which are the smallest figures? “Leisure/Education” chiếm tỉ lệ nhỏ nhất trong bảng.
 • OVERVIEW: It is clear that the largest proportion of consumer spending in each country went on food, drinks and tobacco. On the other hand, the leisure/education category has the lowest percentages in the table.

Exercises

table ielts writing

 • Select the information:
  • Which are the largest figures?
  • Which are the smallest figures
 • The Overview: 

1.7 Maps (bản đồ)

Dạng bài Map chủ yếu liên quan đến sự thay đổi trước và sau của một kế hoạch và yêu cầu thí sinh so sánh giữa quá khứ và hiện tại.

Học ielts writing

=> Lựa chọn thông tin

 • What is the general sentence telling the readers about the changes or development of the area?

The seaside village has undergone remarkable changes from 1995 until now.

 • What are the most noticeable or important changes?

Significant changes are made in terms of the infrastructure of the village and the main road runs through the North to the South and the West to the East.

 • OVERVIEW: Generally, the seaside village has undergone remarkable changes from 1995 until now. It is clear that significant changes are made in terms of the infrastructure of the village and the main road runs through the North to the South and the West to the

Exercises

Tự học IELTS

 • Select the information:
  • General sentence to tell the readers about the change or development of the area.
  • The most noticeable or important changes.
 • The Overview:

1.8 Process (quy trình)

Trong dạng bài này, sẽ có một sơ đồ kèm theo một chuỗi các hình liên quan đến quá trình chế tạo, sản xuất, … một cái gì đó.

Tự học IELTS

=> Lựa chọn thông tin

 • Is it a man-made or natural process? How many stages are there? (Đây là một quy trình tự nhiên hay nhân tạo? Có bao nhiêu công đoạn?)

It is a man-made process. There are seven steps in total.

 • Where does it start and where does it end? (Đâu là điểm bắt đầu và kết thúc?)

It begins with the digging up of clay and culminates in delivery.

 • OVERVIEW: Overall, there are seven stages in the process, beginning with the digging up of clay and culminating in delivery.

Exercises:Học IELTS 3

=> Lựa chọn thông tin:

 • Is it a man-made or natural process? How many stages are there?
 • Where does it start and where does it end?
 • The Overview:

Hy vọng bài viết đã giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc liên quan đến cách viết một OVERVIEW cho các dạng bài khác nhau trong bài thi IELTS Writing task 1.

Chúc các bạn học tốt!!! Thường xuyên theo dõi fanpage để luôn nhận được cập nhật thú vị và bổ ích nhất từ WISE ENGLISH nhé: www.facebook.com/wiseenglish.vn

Các bạn tham khảo thêm một số bài hay về WRITING đây nhé:

LIÊN HỆ TƯ VẤN