NHỮNG CẤU TRÚC ĐỘC ĐÁO TRONG IELTS WRITING TASK 2 – PHẦN 5: CÁCH DIỄN ĐẠT OF, RGARDLESS OF THE FACT THAT

Chào mừng các bạn quay trở lại với Series “Những cấu trúc độc đáo trong IELTS Writing Task 2”. Thông thường các bạn muốn diễn đạt điều gì xảy ra đúng với tất cả mọi người hay bất cứ đâu, bất kể thời gian nào, chúng ta sẽ thường diễn đạt với cụm từ “EVERY” đúng không nào: everyone, everytime, everywhere. Vậy thì có cách nào độc đáo hơn để diễn đạt điều đó không nhỉ? Hãy cùng WISE English khám phá ngay thôi nào!

ielts-writing-task-2-phan-5

I. REGARDLESS OF + Noun: Bất kể, Dù cho

Hãy cùng nhau lấy ví dụ về một số cụm khá phổ biến nhé. Chẳng hạn:

1. EVERYTIME AND EVERYWHERE => REGARDLESS OF TIME AND LOCATION

Thay vì viết “Internet provides people with an access to a reservoir of human knowledge everytime and everywhere.” (Internet giúp cho mọi người tiếp cận với kho tàng kiến thức của nhân loại bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu)
Chúng ta có thể viết lại như sau “Internet provides people with an access to a reservoir of human knowledge, regarless of time and location.” (Internet giúp cho mọi người tiếp cận với kho tàng kiến thức của nhân loại, bất kể thời gian và địa điểm)
Everytime và Everywhere chỉ cho các bạn được 4.5 IELTS mà thôi, còn “Regardless of” là cấu trúc “học thuật” (academic writing) hơn, nên các bạn sẽ đạt điểm số Lexical Resource cao hơn (có thể đạt 7.0) các bạn nhé!)

2. EVERYONE = > REGARDLESS OF CLASS (bất kể tầng lớp nào)

All human beings have the right to live in freedom and happiness, regardless of class.
(Tất cả mọi người đều có quyền sống trong độc lập và hạnh phúc, bất kể tầng lớp nào)

II. REGARDLESS OF THE FACT THAT + S + V: Không kể điều gì

“The compassion should be put on top priority, regardless of the fact that people live in different parts of the world.”
(Lòng trắc ẩn nên được đặt lên hàng đầu, dù cho mọi người sống ở những nơi khác nhau trên thế giới)

Thật đơn giản và dễ áp dụng đúng không nào? Nhưng chỉ một thay đổi nhỏ như vậy cũng đã khiến bài viết của bạn khác biệt và độc đáo hơn những bài viết khác rồi đấy. Ngoài ra còn bạn có thể tham khảo thêm các kiến thức khác về Ielts Writing Task 2 tại đây.

Hãy theo dõi WISE ENGLISH thường xuyên để cùng nhau khám phá những phần thú vị tiếp theo các bạn nhé!

LIÊN HỆ TƯ VẤN