Một đoạn kết bài tốt (good conclusion) phải tóm tắt lại được những ý đã nêu trong bài. Đây được xem là phần dễ viết nhất trong cả bài IELTS Writing Task 2 vì người viết chỉ cần viết lại những ý đã phát triển trước đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách viết một đoạn Conclusion sao cho ấn tượng và tiết kiệm thời gian vì đây là đoạn cuối cùng của bài thi và thường thí sinh không có nhiều thời gian để hoàn thành nó.

Vì vậy, trong bài viết này, WISE sẽ giúp bạn hoàn chỉnh bước cuối cùng của bài viết nhanh chóng và ghi điểm cao trong IELTS Writing Task 2.

Một số lưu ý khi viết Conclusion

  • Không viết thêm ý tưởng mới trong đoạn Conclusion.
  • Đảm bảo Conclusion có trả lời câu hỏi đề bài. Đây là đoạn để bạn khẳng định lại quan điểm của bạn về vấn đề được đưa ra.
  • Thay đổi ngôn ngữ. Nên linh hoạt sử dụng những từ vựng khác để biểu đạt thay vì sử dụng lại các từ đã có trong bài.
  • Chỉ nên trình bày ngắn gọn và đơn giản (1 câu).
  • Không được bỏ qua phần Conclusion. Dù bạn chỉ còn vài phút cuối trong phòng thi nhưng vẫn cần viết một Conclusion ngắn gọn nhất có thể để đạt điểm số cao.

I. Cách viết Conclusion

1.Viết lại ý chính của bài viết

2.Thay đổi ngôn ngữ bằng cách paraphrase (diễn đạt lại)

II. Một số từ vựng hay cho Conclusion từng dạng bài cụ thể

1. Opinion

For the reasons mentioned above, I believe that… (+ repeat your opinion).

In conclusion, I (do/do not) believe that….

Example: For the reasons mentioned above, it seems to me that students are more likely to be successful in their careers if they continue their studies beyond school level.

2. Discussion

In conclusion, it is evident/obvious/apparent that both…. and…. are advantageous/beneficial in their own ways.

3. Discussion + Opinion

In conclusion, there are convincing arguments both for and against… (topic), but I

believe that…

Example: In conclusion, there are convincing arguments both for and against extreme sports, but I believe that people should be free to enjoy these sports as long as they understand the risks and take the appropriate precautions.

In conclusion, I would argue that the (benefits/drawbacks) of… (topic) outweigh the (drawbacks/benefits).

Example: In conclusion, I would argue that the dangers of video games outweigh the benefits in the long term.

In conclusion, it is evident/obvious/apparent that both…. and…. Are

advantageous/beneficial in their own ways.

4. Problems and Solutions

In conclusion, it is clear that there are various reasons for/why… (topic), and steps need to be taken to tackle this problem.

In conclusion, various measures/steps/ can be taken/applied/implemented to

tackle/mitigate the problems that arise as….

Example: In conclusion, it is clear that there are various reasons why global tourism has a negative impact on destination resorts and countries, and steps need to be taken to tackle this problem.

5. Two-part questions:

In conclusion, (summarise the answer to both questions).

Ví dụ:

Task: Successful sports professionals can earn a great deal more money than people in other important professions. Some people think this is fully justified while others think it is unfair.

Discuss both these views and give your own opinion.

Introduction: It is true that the top sports people earn incredibly high salaries. Although reasons can be given to justify this, I personally believe that sports stars should be paid much less.

Conclusion: In conclusion, I do not accept the argument that sports professionals deserve to be paid so much more than people who do other important jobs.

Paraphrased phrases:

top sports people =>  sports professionals

earn incredibly high salaries à to be paid so much more than people who do other important jobs

I personally believe that sports stars should be paid much less =>  I do not accept the argument that sports professionals deserve to be paid so much more than people who do other important jobs.

III. Exercises

Complete the Conclusion for each following task using the given Introduction.

  1. Some businesses find that their new employees lack basic interpersonal skills, such as cooperative skills. What are the causes? Suggest some possible solutions.

Introduction: It is true that some companies complain about the poor interpersonal skills of their new staff. While some reasons for this can be identified, there are solutions which firms should adopt.

  • Conclusion:
  1. Many people disagree with a school policy which forces children to learn new languages. To what extent do you agree or disagree?

Introduction: Many people oppose the idea that learning a foreign language should be compulsory in schools. While I accept that learning a new language is valuable in schools, I also believe that such a policy should not be made compulsory.

  • Conclusion:

Hy vọng bài viết đã giúp các bạn giải đáp được những thắc mắc liên quan đến cách viết CONCLUSION trong bài thi IELTS Writing Task 2.

Chúc các bạn học tốt!!! Thường xuyên theo dõi fanpage để luôn nhận được cập nhật thú vị và bổ ích nhất từ WISE ENGLISH nhé: www.facebook.com/wiseenglish.vn

Các bạn tham khảo thêm một số bài hay về WRITING đây nhé:

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN