UNIT 3 – IELTS WRITING TASK 1 – NHỮNG TIPS NÂNG CAO TRONG PHẦN VIẾT BODY: GRAPHS WITH A TREND

Graphs with a trend hay dramatic charts (biểu đồ biến thiên theo thời gian), là một dạng bài phổ biến thường xuất hiện rất nhiều trong IELTS Writing task 1. Khái niệm mô tả dữ liệu thay đổi theo thời gian là một dấu hiệu dễ nhận thấy của định nghĩa này. 

Sau khi đã tìm hiểu cách viết phần body – graphs with a trend , hôm nay các bạn hãy cùng WISE ENGLISH tìm hiểu một số từ vựng và cấu trúc nâng cao để nâng cấp ngay kĩ năng IELTS Writing task 1 nhé!

I. Các từ vựng nâng cao:

1. Các tính từ và trạng từ mô tả mức độ thay đổi 

IELTS-WRITING

Ví dụ 1: Total household income saw a significant fall, from $29,000 in 2010 to $25,000 in 2013. 

(Tổng thu nhập của hộ gia đình có một sự sụt giảm nghiêm trọng, từ $29,000 vào năm 2010 xuống còn $25,000 vào năm 2013.)

Ví dụ 2: The amount of household income fell significantly from $29,000 in 2010 to $25,000 in 2013.   

(Lượng thu nhập của hộ gia đình đã sụt giảm một cách nghiêm trọng, từ $29,000 vào năm 2010 xuống còn $25,000 vào năm 2013.)

2. Các tính từ và trạng từ mô tả tốc độ thay đổi 

ielts-writing

Ví dụ: The amount of household income fell significantly from $29,000 in 2010 to $25,000 in 2013.   

(Lượng thu nhập của hộ gia đình đã sụt giảm một cách nghiêm trọng, từ $29,000 vào năm 2010 xuống còn $25,000 vào năm 2013.)

II. Các cấu trúc nâng cao: 

1. Subordinating conjunctions (liên từ phụ thuộc)

ielts-writing

While 

Ví dụ: While the number of music listeners in Japan increased, the number of music listeners in China decreased at the same time. 

(Trong lúc số lượng người nghe nhạc ở Nhật Bản tăng, số lượng người nghe nhạc ở Trung Quốc giảm trong cùng 1 thời gian.) 

→ Để tránh lặp từ, chúng ta có thể đổi “the number of music listeners in China” thành “that of those in China”.  

Whereas 

Ví dụ: The number of music listeners in Japan increased whereas that of those in China decreased.

ielts-writing

(Số lượng người nghe nhạc ở Nhật Bản tăng, trong khi số lượng này ở Trung Quốc giảm.)

Although

ielts-writing

Ví dụ: Although 15% of the Japanese listened to music, only 5% of the Chinese did.  

(Mặc dù 15% người Nhật nghe nhạc, chỉ có 5% người Trung Quốc làm điều này.)

2. Transitions (Từ nối)

Để thể hiện sự tương phản về dữ liệu của các mục khác nhau, chúng ta cần chú ý sử dụng các liên từ như: In contrast, However, On the other hands

Ví dụ: European countries make a great use of solar power. On the other hand, most Asian countries use this method of power generation very little. 

(Những nước châu Âu sử dụng nhiều năng lượng mặt trời. Mặt khác, phần lớn các nước châu Á lại sử dụng rất ít loại năng lượng này.)

III. Bài tập

Điền vào chỗ trống sử dụng các từ đã cho: 

The line graph below shows changes in the amount and type of fast food consumed by

Australian teenagers from 1975 to 2000.

ielts-writing

Đáp án: 

(1)  fish and chips

(2)  5 times

(3)  rise

(4) 1985

(5)  gradually

(6)  increased
(7)  1990

(8)  remained stable 

(9)  biggest

(10) 100 times 

Hi vọng thông qua Unit 3, các bạn đã nắm được những từ vựng nâng cao trong phần Writing the body: Graphs with a trend để tự tin chinh phục IELTS Writing task 1.

Chúc các bạn học vui! 

Xem thêm: Phương pháp học IELTS hiệu quả

Chia sẻ bài viết

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ