IELTS READING

Học Ielts cùng WISE ENGLISH

IELTS Reading Unit 7- List Selection

I. List Selection trong IELTS Reading là gì? Dạng chọn từ list (list selection) là một phiên bản đặc biệt của dạng trắc nghiệm (multiple choice question). Trong dạng bài

Xem thêm »
Học Ielts cùng WISE ENGLISH

IELTS Reading Unit 7- List Selection

I. List Selection trong IELTS Reading là gì? Dạng chọn từ list (list selection) là một phiên bản đặc biệt của dạng trắc nghiệm (multiple choice question). Trong dạng bài

Xem thêm »