Nếu bạn để ý, các idioms thường được sử dụng trong những hoàn cảnh mang tính đời sống thường nhật. Sẽ rất tuyệt nếu bạn biết vận dụng những thành ngữ đó trong bài thi SPEAKING IELTS. Cùng WISE ENGLISH bắt tay vào học một số thành ngữ về chủ để JOBS và tự tin nói Tiếng Anh như người bản xứ nhé!
thanh ngu1 thanh ngu5 thanh ngu4 thanh ngu3
Reference: learnenglish.de, Learn English Vocabulary. [online] Available at: https://www.learnenglish.de/vocabulary/jobsidioms.html 

LIÊN HỆ TƯ VẤN