fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

[IDIOM AND PROVERBS] THÀNH NGỮ HAY SỬ DỤNG

Nếu bạn để ý, các idioms thường được sử dụng trong những hoàn cảnh mang tính đời sống thường nhật. Sẽ rất tuyệt nếu bạn biết vận dụng những thành ngữ đó trong bài thi SPEAKING IELTS. Cùng WISE ENGLISH bắt tay vào học một số thành ngữ về chủ để JOBS và tự tin nói Tiếng Anh như người bản xứ nhé!

Reference: learnenglish.de, Learn English Vocabulary. [online] Available at: https://www.learnenglish.de/vocabulary/jobsidioms.html [Accessed 7 May. 2018]

Call Now