fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

Phần Writing Task 1 đòi hỏi bạn có kỹ năng mô tả lại Dữ liệu bằng từ ngữ học thuật. Sử dụng từ ngữ như thế nào để linh hoạt, đa dạng mà vẫn chuẩn? Mời bạn cùng WISE English...

Call Now