LUYỆN THI IELTS WRITING TASK 2 CÙNG “IELTS – HOW TO WRITE AT 9 LEVEL”

Hello các em, hôm nay WISE English lại tiếp tục chia sẻ quyển sách luyện IELTS Writing task 2 đến các sĩ tử,  quyển sách mang tên:  “How to write at a 9 level” cho task 2 của examiner Ryan T.Higgins. Tuy tựa sách là How to write at a 9 level, nhưng quyển sách cũng đề cập đến những kiến thức căn bản nhất như định nghĩa topic sentence, thesis statement, cách viết các dạng bài phổ biến đến hướng dẫn làm sao để ghi điểm trong bài viết. Sách thích hợp dành cho mọi trình độ nhé.
Vì mục tiêu của sách là giúp các bạn đạt 9.0 IELTS Writing Task 2 nên sách sẽ có cấu trúc khá khác những cuốn dạy writing căn bản thường thấy. Sách không phân loại từng dạng câu hỏi trong Task 2 để chỉ bạn từng bước làm hay cấu trúc làm từng dạng. Đúng hơn, sách sẽ chỉ dẫn những kĩ năng thêm bạn cần bồi dưỡng để có thể đạt được tất cả các chi tiết chấm điểm trong band 9.0 Writing. Một số điểm đáng lưu ý trong cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn:

  • Các yêu cầu trong bài task 2 của IELTS.
  • Phân tích cấu trúc của task 2.
  • Các dạng câu hỏi thường gặp.
  • Cách tiếp cận dạng câu hỏi task 2.
  • Làm sao để viết rành mạch và rõ ràng.

DOWNLOAD: LINK DRIVE

LIÊN HỆ TƯ VẤN