Việc học từ vựng sẽ không chỉ dừng lại ở những từ vựng hàng ngày, đời sống nếu như bạn muốn ăn trọn thang điểm cao của IELTS. Tuần này hãy cùng WISE ENGLISH “xử lý” ngon lành bộ từ vựng hay về chủ đề “JOBS” nhé. Điểm số cao IELTS chính là có được nhờ những cố gắng nhỏ từng ngày thế này đấy!
Kết quả hình ảnh cho business vocabulary in use
Reference: Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use Elementary. 2nd ed [pdf] Cambridge University Press, page(65). Available at:
https://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/business-professional-and-vocational/business-vocabulary-use-elementary-pre-intermediate-2nd-edition [Accessed 7 May. 2018].

LIÊN HỆ TƯ VẤN