fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

VOCABULARY OF DAY | TOPIC: JOBS

Việc học từ vựng sẽ không chỉ dừng lại ở những từ vựng hàng ngày, đời sống nếu như bạn muốn ăn trọn thang điểm cao của IELTS. Tuần này hãy cùng WISE ENGLISH “xử lý” ngon lành bộ từ vựng hay về chủ đề “JOBS” nhé. Điểm số cao IELTS chính là có được nhờ những cố gắng nhỏ từng ngày thế này đấy!

——————

Reference: Mascull, B. (2010). Business Vocabulary in Use Elementary. 2nd ed [pdf] Cambridge University Press, page(65). Available at:

https://www.cambridge.org/us/cambridgeenglish/catalog/business-professional-and-vocational/business-vocabulary-use-elementary-pre-intermediate-2nd-edition [Accessed 7 May. 2018].

Call Now