fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

Cách nhận biết các dạng đề WRITING TASK 2

Trong IELTS, một số bạn cho rằng Writing là kĩ năng khó nhất, đặc biệt là task 2, nơi mà các bạn phải viết một bài essay dài tối thiểu 250 từ trong vòng 40 phút. Những bạn mới bắt đầu tập viết sẽ rất khó nhận dạng có bao nhiêu dạng bài trong khi mỗi đề lại mỗi kiểu câu hỏi khác nhau. Sau đây WISE ENGLISH sẽ tặng các bạn các Tips để phân biệt dạng đề và các cấu trúc siêu đơn giản nhưng sẽ lại điểm cộng cực lớn nhé.

I. CẤU TRÚC CỦA MỘT BÀI ESSAY

Các bạn chỉ viết 4 khổ (paragraphs) như sau:

NOTE: tất nhiên đa phần các câu sẽ là compound & complex sentences (câu phức và câu ghép) nhé.

II. Các dạng đề Writing IELTS Task 2

Có 5 dạng đề các bạn nhé:

– Opinion

– Discussion (hay còn gọi là Argumentative/Agree or Disagree Essay)

– Discussion & Opinion

– Causes and Effects/Causes and Solutions/Problems and Solutions Essay

– Two-Part Question Essay

III. Nhận dạng các dạng đề

1. DẠNG 1: OPINION

Opinion essay còn hay được gọi là Argument essay. Đây là dạng đưa ra ý kiến các nhận về các chủ điểm đề thi IELTS. Các câu hỏi trong bài thường gặp như sau:

– Is this a positive or negative development?

– Do you agree or disagree?

– To what extent do you agree or disagree?

Ví dụ:

Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is a waste of resources. To what extent do you agree or disagree?

2. DẠNG 2: DISCUSSION

Đây là dạng đề yêu cầu người viết phải thảo luận một vấn đề đưa được đưa ra từ nhiều chiều khác nhau. Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau:

– Discuss both sides of this argument.

– What are the advantages and disadvantages?

– Discuss both views.

Ví dụ:

Some people think that Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is a waste of resources. Other believe that it is necessary to guard wild animals. Discuss both views.

NOTE: Dạng này các bạn lưu ý không đưa ý kiến của mình vào nhé 😉

3. DẠNG 3: Discussion & Opinion

Dạng đề này rất dễ nhận dạng và chia bố cục, thân bài đoạn một viết ý kiến không ủng hộ, đoạn hai viết ý kiến ủng hộ. Câu hỏi thường được đưa ra rất rõ ràng.

– Discus both views and give your opinion.

– Do the advantages outweigh the disadvantages?

Ví dụ:

Some people believe that studying at university or college is the best route to a successful career, while others believe that it is better to get a job straight after school. Discuss both views and give your opinion.

DẠNG 4:  Causes/Problems and Solutions

Dạng đề được coi là dễ nhất trong IELTS Writing Task 2. Đề đưa ra 1 hiện tượng nào đó, yêu cầu tìm ra những nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và những tác động của nó và những giải pháp cho hiện tượng đó. Trong đề thi IELTS, các đề thi chỉ đề cập các loại như Causes & Effects, hoặc Causes & Solutions, hoặc Problems & Solutions.

Ví dụ:

Students are becoming more and more reliant on computers. What are some of the problems associated with reliance on computers, and what are some of the possible solutions?

DẠNG 5:  Two-Part Question

Với dạng này mỗi đề có hai câu hỏi và yêu cầu bạn lần lượt chỉ ra những lý do để trả lời từng dạng câu hỏi. Hai câu hỏi này có thể bất kỳ.

Ví dụ:

Many people decide on a career path early in their lives and keep to it. This, they argue, leads to a more satisfying working life. To what extent do you agree with this view?What other things can people do in order to have a satisfying working life?

Các bạn hãy đón xem cách giải từng dạng đề tại các bài khác của WISE nhé !

Call Now