fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

LESSON 1: Hướng dẫn cách viết bài OPINION ESSAY

Trước khi vào chi tiết cách viết bài Opinion Essay. Cùng nhau review format viết lại nhé!!

Các bạn chỉ viết 4 khổ (paragraphs) như sau:

NOTE: tất nhiên đa phần các câu sẽ là compound & complex sentences (câu phức và câu ghép) nhé.

I. THẾ NÀO LÀ OPINION ESSAY

Opinion essay còn hay được gọi là Argument essay. Đây là dạng đưa ra ý kiến các nhận về các chủ điểm đề thi IELTS. Các câu hỏi trong bài thường gặp như sau:

– What is your opinion?

– Do you agree or disagree?

– To what extent do you agree or disagree?

– Is it a positive and negative development?

Ví dụ:

1. Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is a waste of resources => (thông tin chung)

To what extent do you agree or disagree? => (câu hỏi chủ đề)

2. Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject => (thông tin chung)

To what extent do you agree or disagree? => (câu hỏi chủ đề)

WISE ENGLISH sẽ gửi tặng các bạn template và thử tập viết câu dễ nhớ dễ ăn điểm nhé <3

II. TEMPLATE

TOPICS:

Wild animals have no place in the 21st century, so protecting them is a waste of resources. To what extent do you agree or disagree?

1. INTRODUCTION

STEP 1: Parapharase đề

STEP 2: Trả lời câu hỏi

CÓ 2 CÁCH TRÌNH BÀY NHƯ SAU:

Các bạn dùng cấu trúc

– I agree/I believe/I would argue…, or

– I disagree/do not agree/I do not believe…, or

– I partly agree…

Một số ví dụ khác (lưu ý những từ được WISE gạch dưới là những cụm từ đồng nghĩa nhé):

Totally agree or disagree

Example 1:

Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole.

Do you agree or disagree?

-> INTRODUCTION:

Many young people work on a volunteer basis, and this can only be beneficial for both the individual and society as a whole. However, I do not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

Example 2:

Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and historical attractions. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

-> INTRODUCTION:

It is sometimes argued that tourists from overseas should be charged more than local residents to visit important sites and monuments. I completely disagree with this idea.

Agree or disagree to some extent

Some people think that all teenagers should be required to do unpaid work in their free time to help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager and society as a whole.

Do you agree or disagree?

-> INTRODUCTION:

All teenagers are thought to be required to work voluntarily in order to help the local community in their spare time. In my opinion, I partly agree with this idea.

2. BODY

CẤU TRÚC 02 KHỔ BODIES:


a. Nếu sau các phần PLANNING các bạn chỉ có một ý tưởng (1 BIG IDEA)

STEP 1: Nêu ra 1 idea

STEP 2: Nêu supportive argument (explanations)

STEP 3: Nêu examples

STEP 4: Nêu ra opposite idea cần thiết (tức là nếu không có điều đó thì sao?)

Hãy cùng xem Sample dưới đây để “thấm” thôi nào !

NOTE: Supporting arguments các bạn phải giải thích cho đến khi examiner bị thuyết phục (ideas của các bạn make sense). Thà chỉ có một vài ý tưởng mà giải thích cặn kẽ, còn hơn là list out ra nhiều ý tưởng mà không giải thích đầy đủ và không thuyết phục người đọc. Nếu ý tưởng bạn nêu ra là common sense rồi (tức không cần giải thích thêm)thì các bạn có thể đưa ra ví dụ ngay.

Ví dụ:

First and foremost, I disagree with the idea that protecting animals is a waste of resources => (Main idea).

It is usually the protection of natural habitats that ensures the survival of wild animals, and most scientists agree that these habitats are also crucial for human survival => (Supportive sentence)

For example, rainforests produce oxygen, absorb carbon dioxide and stabilize the Earth’s climate. If we destroyed these areas, the costs of managing the resulting changes to our planet would far outweigh the costs of conservation. By protecting wild animals and their habitats, we maintain the natural balance of all life on Earth.

 

NÊU Ý KIẾN TRÁI NGƯỢC VÀ KHẲNG ĐỊNH ĐIỀU ĐÓ LÀ SAI

b. Nếu bạn có nhiều hơn 1 IDEA (tức từ 2-3 IDEAS)


STEP 1: Idea 1 => Nêu ra supportive sentence (hoặc/và examples)

STEP 2: Idea 2 => Nêu ra supportive sentence (hoặc/và examples)

Ví dụ:

Chúng ta chú ý các từ được underline không nhỉ 😉 đó là cách để nối các câu lại một cách chặt chẽ hơn nhé.

LINKING WORDS

– One reason is that…/ Moreover/Furthermore/In addition…

– Another argument is…/ Also,…

– One problem is that…/ Another drawback is that…

3. CONCLUSION

STEP: Paraphrase đề lại lần nữa và nhấn mạnh lại ý kiến của bạn nào J. Lưu ý: các bạn chỉ cần viết 01 câu (phải là câu phức/ghép nhé) và không viết thêm điều mới mẻ vào đây (NO SURPRISE CONCLUSION).

Ví Dụ

In conclusion, we have no right to decide whether or not wild animals should exist, and I believe that we should do everything we can to protect them.

Call Now