fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

 LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 05/2019

Khóa học

Mã số lớp

Lịch học

Giờ học

Khai giảng

Đăng ký học

PRONUNCIATION Pronun 57 Thứ 7-CN 8:00 – 9:30 AM W3 May Đăng ký
Elementary E50 Thứ 3-5-7 7:30 – 9:00 PM 09/05 Đăng ký
E55 Thứ 2-4-6 5:30 – 7:00 PM W3 May Đăng ký
Pre-IELTS PreIE-46 Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 03/05 Đăng ký
PreIE-54 Thứ 3-5-7 5:30 – 7:30 PM W3 May Đăng ký
IELTS 1 IE1-51 Thứ 3-5-7 7:30 – 9:30 PM 16/05 Đăng ký
IE1-56 Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 27/05 Đăng ký
IELTS 2 IE2-52 Thứ 3-5-7 5:30 – 7:30 PM W3 May Đăng ký
IELTS 1-ON-1 TUTORING Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
BUSINESS ENGLISH Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ

Call Now