Triết lý của chúng tôi

Chúng tôi tin tưởng vào việc thay đổi hiện trạng. Chúng tôi tin tưởng vào thay đổi phương pháp học tiếng Anh của người Việt, đặc biệt là các bạn trẻ để đi đến thành công, trong thời kỳ hội nhập quốc tế!

Địa chỉ của chúng tôi

36 Trần Văn Dư

Quận Ngũ Hành Sơn

TP Đà Nẵng

0988 112 299

Liên hệ với trung tâm Anh ngữ WISE English

WISE ENGLISH

Địa chỉ: 36 Trần Văn Dư, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0988 112 299

Email: [email protected]  

top