LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ANH NGỮ WISE ENGLISH

Cơ Sở Trung Tâm Anh Ngữ WISE English:

  • Cơ sở Hàm Nghi: 146 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng.
  • Cơ sở Hoàng Diệu: 514 Hoàng Diệu, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng.
  • Cơ sở Trần Văn Dư: 36 Trần Văn Dư, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Địa chỉ E-mail:

[email protected]

Gọi cho WISE ENGLISH:

Cơ sở Hàm Nghi:    0901.270.888

Cơ sở Hoàng Diệu: 0901.290.777

Cơ sở Trần Văn Dư: 0901.360.777

Theo dõi WISE English:

Địa chỉ E-mail:

[email protected]

Gọi cho WISE ENGLISH:

Cơ sở Hàm Nghi:    0901.270.888

Cơ sở Hoàng Diệu: 0901.290.777

Cơ sở Trần Văn Dư: 0901.360.777

Theo dõi WISE English:

GỬI TIN NHẮN CHO CHÚNG TÔI

CƠ SỞ VẬT CHẤT WISE ENGLISH