TỪ VỰNG IELTS

bài 4

TOP 50 COMMON SYNONYMS FOR IELTS

Sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms) là một trong những “tuyệt chiêu” đơn giản và hiệu quả để paraphrase. Đặc biệt là với những bạn muốn đạt được điểm cao

Xem thêm »
bài 4

TOP 50 COMMON SYNONYMS FOR IELTS

Sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms) là một trong những “tuyệt chiêu” đơn giản và hiệu quả để paraphrase. Đặc biệt là với những bạn muốn đạt được điểm cao

Xem thêm »