Người bản xứ dùng 80% trong giao tiếp hàng ngày để sử dụng linh hoạt trong mọi tình huống.
Thành ngữ tiếng Anh là một nhóm từ mà nếu nhìn vào từng từ riêng lẻ thì chúng chẳng mang nghĩa gì cả nên nếu không biết thì bạn sẽ gần như không hiểu được ý nghĩa và ngữ cảnh của câu nói đó.
WISE tặng bạn các thành ngữ được sử dụng thường xuyên nhất.
DOWNLOAD: LINK DRIVE
Hãy cùng nhau lưu lại và học thật chăm chỉ nhé!
Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!

LIÊN HỆ TƯ VẤN