fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

WORKSHOP – PIVOT TABLE: Quản trị và phân tích dữ liệu trong chớp mắt trên nền tảng EXCEL

Vừa qua, chúng ta cùng nhau có hẹn ngày 03/06 tại WISE English để cùng tham dự sự kiện Workshop bổ ích. Workshop mang tên “PIVOT TABLE: QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG CHỚP MẮT TRÊN NỀN TẢNG EXCEL”. Với dự án đầu tiên là FUNDAMENTAL,  các bạn sinh viên và người đi làm được tăng cường các kỹ năng mềm. Kỹ năng sử dụng Excel rất hữu ích để các bạn đạt hiệu quả cao trong công việc.

Pivot table trong Ms. Excel là một công cụ hữu ích trong việc tối ưu hoá thời gian xử lý dữ liệu. Các bạn sinh viên rất ít được học công cụ này trong nhà trường.
Pivot table được dùng phân tích dữ liệu với nhiều góc độ và nhiều cấp khác nhau. Ứng dụng cả trong các mảng Sale, Marketing, HR, Business Report. Bạn có thể phân tích dữ liệu trong một hoặc nhiều bảng, và tạo báo cáo tương tác và trực quan, chia sẻ với bên liên quan của bạn.

Lịch của những ngày tiếp theo của sự kiện Workshop này như sau :
– 10/6/2018: Advanced
– 17/6/2018: Master Data
Khung giờ từ 8:30am – 10:30 a.m
Trainer: Mr Ho Anh Minh – Chủ nhiệm Global Shapers Đà Nẵng
Địa điểm: WISE ENGLISH – 146 Hàm Nghi, Đà Nẵng

Các bạn nào chưa tham gia được buổi đầu tiên vì cấn lịch thì có thể tham gia buổi thứ 2 và thứ 3 của chương trình nhé !
Đăng ký NGAY để giữ chỗ (workshop giới hạn trong 30 học viên): https://goo.gl/forms/hqHHReY1fuabjeif1

WORKSHOP- PIVOT TABLE - PART 1 (1) WORKSHOP- PIVOT TABLE - PART 1 (2) WORKSHOP- PIVOT TABLE - PART 1 (3) WORKSHOP- PIVOT TABLE - PART 1 (4) WORKSHOP- PIVOT TABLE - PART 1 (5)

Call Now