Khác

[IDIOM AND PROVERBS] THÀNH NGỮ HAY SỬ DỤNG

Nếu bạn để ý, các idioms thường được sử dụng trong những hoàn cảnh mang tính đời sống thường nhật. Sẽ rất tuyệt nếu bạn biết vận dụng những thành ngữ đó trong bài thi SPEAKING IELTS. Cùng WISE ENGLISH bắt tay vào học một số thành ngữ về chủ để JOBS và tự tin …

[IDIOM AND PROVERBS] THÀNH NGỮ HAY SỬ DỤNGRead More »

Scroll to Top