fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

Freerice là một Website từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP

Freerice là một Website từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp Quốc giúp người đói nghèo trên toàn thế giới.

Freerice là một Website từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp Quốc giúp người đói nghèo trên toàn thế giới.
Tại giao diện chính của Website được tích hợp sẵn một Game về chủ đề các từ đồng nghĩa. Với mỗi 1 từ đúng, chúng mình sẽ donate 10 hạt gạo cho chương trình.
Vừa có thể tăng khả năng tiếng Anh lại vừa có thể làm một việc có ý nghĩa, WISE mong các bạn sẽ cùng WISE chung tay giúp thế giới của chúng ta tươi đẹp hơn từng ngày.
P/s: Free rice: 1 từ mới = 10 hạt gạo
Lời khuyên cho các bạn muốn luyện từ là hãy set goal để đạt 1000 hạt gạo mỗi ngày, hoặc 15-30’ để đạt được thành tích cao nhất. Độ khó tăng dần lên từ 1 đến 60 nên chúng mình có thể chơi mãi không chán đó.

Link: http://bit.ly/2vQVrhE

Freerice là một Website từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP Freerice là một Website từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP

Call Now