Lịch học tháng 05/2020 Hàm Nghi

Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Cơ sở Đăng ký học
PRONUNCIATION Pronun-133-HN Thứ 7 – CN 2:00 – 3:30 PM

8:00 – 9:30AM

W2 May Hàm Nghi
Đăng ký
ELEMENTARY E48-HD Thứ 2-4-6 7:45-9:15PM W2 May Hoàng Diệu
Đăng ký
E111-HN Thứ 3-5-7 5:45-7:15PM 04/5

đi học lại

Hàm Nghi
Đăng ký
E-35-HD Thứ 2-4-6 5:45-7:15PM 04/5

đi học lại

Hoàng Diệu
Đăng ký
PRE-IELTS PreIE-37-HD Thứ 3-5-7 5:30-7:30PM 05/5 Hoàng Diệu
Đăng ký
PreIE-137-HN Thứ 2-4-6 7:30-9:30PM 18/5 Hàm Nghi
Đăng ký
IELTS 1 IE1-40-HD Thứ 2-4-6 7:30-9:30PM 04/5 Hoàng Diệu
Đăng ký
IELTS 2 IE2-46-HD Thứ 2-4-6 5:30-7:30PM 8/5 Hoàng Diệu
Đăng ký
IE2-140-HN Thứ 3-5-7 7:30-9:30PM 04/5

đi học lại

Hàm Nghi
Đăng ký
Ready WISER RW-55-HD Thứ 3,7 7:30-9:30 PM 26/5 Hoàng Diệu
Đăng ký
IELTS 1-ON-1 TUTORING Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ
Đăng ký

LIÊN HỆ TƯ VẤN