LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 06/2020

Cơ sở: 146 Hàm Nghi, Đà Nẵng

Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Cơ sở Đăng ký học
PRONUNCIATION Pronun-151-HN Thứ 7 – CN 2:00 – 3:30 PM 8:00 – 9:30 AM 27/06 Hàm Nghi
Đăng ký
ELEMENTARY E146-HN Thứ 2-4-6 7:45 – 9:15 PM 08/06 Hàm Nghi
Đăng ký
E147-HN Thứ 2-4-6 5:45 – 7:15 PM W4/Jun Hàm Nghi
Đăng ký
PRE-IELTS PreIE-137-HN Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 18/05 Hàm Nghi
Đăng ký
PreIE-145-HN Thứ 3-5-7 5:30 – 7:30 PM 14/07 Hàm Nghi
Đăng ký
 
PreIE-153-HN Thứ 2-4-6 5:30 – 7:30 PM 15/07 Hàm Nghi
Đăng ký
 
IELTS 1 IE1-148-HN Thứ 2-4-6 5:30-7:30 PM 26/06 Hàm Nghi
Đăng ký
 
IE1-141-HN Thứ 3-5-7 5:30 – 7:30 PM W4/Jun Hàm Nghi
Đăng ký
 
IELTS 2 IE2-149-HN Thứ 3-5-7 7:30 – 9:30 PM 23/06 Hàm Nghi
Đăng ký
 
IE2-152-HN Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 15/07 Hàm Nghi
Đăng ký
 
Ready WISER RW-150-HN Thứ 4-6 5:30 – 7:30 PM 3/07 Hàm Nghi
Đăng ký
 
IELTS 1-ON-1

TUTORING

Liên Hệ
Liên Hệ
Liên Hệ
Liên Hệ
Hàm Nghi
Đăng ký
 

LIÊN HỆ TƯ VẤN