LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07- 08/2020 – HÀM NGHI

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 07-08/2020

Cơ sở: 146 Hàm Nghi, Đà Nẵng

Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Cơ sở Đăng ký học
PRONUNCIATION Pronun-151-HN Thứ 7 – CN 7:30 – 9:00 PM
(2:00 – 3:30 PM)
8:00 – 9:30 AM
W1/Aug Hàm Nghi
Đăng ký
ELEMENTARY E147-HN Thứ 2-4-6 5:45 – 7:15 PM 13/7 Hàm Nghi
Đăng ký
E154-HN Thứ 3-5-7 7:45 – 9:15 PM W1Aug Hàm Nghi
Đăng ký
PRE-IELTS PreIE-145-HN Thứ 3-5-7 5:30 – 7:30 PM 14/7 Hàm Nghi
Đăng ký
PreIE-153-HN Thứ 2-4-6 5:30 – 7:30 PM 17/7 Hàm Nghi
Đăng ký
 
PreIE-155-HN Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 19/8 Hàm Nghi
Đăng ký
 
IELTS 1 IE1-148-HN Thứ 2-4-6 5:30-7:30 PM 26/6 Hàm Nghi
Đăng ký
IE1-141-HN Thứ 3-5-7 5:30 – 7:30 PM 16/7 Hàm Nghi
Đăng ký
 
IE1-156-HN Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 29/7 Hàm Nghi
Đăng ký
 
IELTS 2 IE2-149-HN Thứ 3-5-7 7:30 – 9:30 PM 23/6 Hàm Nghi
Đăng ký
IE2-152-HN Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 15/7 Hàm Nghi
Đăng ký
 
Ready WISER RW-150-HN Thứ 4-6 5:30 – 7:30 PM 3/7 Hàm Nghi
Đăng ký
RW-158-HN Thứ 3-5 7:30 – 9:30 PM 21/7 Hàm Nghi
Đăng ký
 
IELTS 1-ON-1 TUTORING Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Hàm Nghi
Đăng ký
 

LIÊN HỆ TƯ VẤN