Teambuilding 2019 | WISE English – Trò chơi Bóc tem

Đố các bạn trò gì mà mệt vật vã như đấu võ MMA? Trò gì mà nhân viên hành sếp, “xé” sếp ra tương?
Ở WISE, xé áo xé quần gì cũng được, miễn sao vui là được.

________________________________________
Teambuilding là hoạt động hàng năm của Trung tâm Anh ngữ WISE English nhằm gắn kết mọi người với nhau.
WISE là một gia đình, theo đúng nghĩa của nó. Đã làm việc thì phải hăng say, đã chơi phải chơi hết mình, không có khoảng cách!
Teambuilding 2019 được tổ chức tại Lăng Cô beach.

LIÊN HỆ TƯ VẤN