Đây là trò bẩn nhất quả đất mà đội ngũ phòng Tư vấn (BTC chương trình) có thể nghĩ ra được.

________________________________________
Teambuilding là hoạt động hàng năm của Trung tâm Anh ngữ WISE English nhằm gắn kết mọi người với nhau.
WISE là một gia đình, theo đúng nghĩa của nó. Đã làm việc thì phải hăng say, đã chơi phải chơi hết mình, không có khoảng cách!
Teambuilding 2019 được tổ chức tại Lăng Cô beach.

LIÊN HỆ TƯ VẤN