VỀ WISE ENGLISH

Câu chuyện sứ mệnh

Sứ mệnh của WISE là giúp các bạn trẻ Việt Nam thay đổi phương pháp học tiếng Anh theo TƯ DUY NÃO BỘ (NLP) và NGÔN NGỮ để chinh phục ngôn ngữ này một cách NHANH NHẤT và HIỆU QUẢ NHẤT.

Slogan của WISE là “Study Smarter, not Harder”.

Vậy từ đâu WISE đặt ra sứ mệnh như vậy?

Play Video

Tầm Nhìn

– Trong vòng 05 năm, WISE ENGLISH sẽ hoàn thiện hệ thống và có ít nhất 15 cơ sở trên các tỉnh thành, giúp đỡ ít nhất 70,000 học viên thay đổi phương pháp học… Bắt đầu huy động vốn (cổ phần hóa) để mở rộng và nhượng quyền thương hiệu
– Trong vòng 10 năm, WISE ENGLISH sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), hoàn tất ít nhất 50 cơ sở trên khắp các tỉnh thành và ra quốc tế (cả thuộc quyền và nhượng quyền), giúp đỡ ít nhất 250,000 học viên thay đổi phương pháp học.

Giá Trị Cốt Lõi

1. Tuân theo SỨ MỆNH giúp đỡ học viên, phụng sự mọi người
2. Học viên là trên hết (chất lượng được đặt lên hàng đầu, nâng cao trải nghiệm học viên)
3. Quan tâm đến đội ngũ nhân viên (con người là quan trọng nhất)
4. Gìn giữ và phát huy Văn hóa doanh nghiệp
5. Kinh doanh trung thực, chính trực và đạo đức

Phương Pháp Học

 
PHƯƠNG PHÁP HỌC

Khác Biệt

Phương pháp học của WISE ENGLISH dựa trên Khoa Học Tư Duy Não Bộ (NLP) và Ngôn Ngữ (Linguistics)